financieel

Financieel en economisch nieuws

Verse relevante beursinformatie, economisch en financieel nieuws verzameld en dus altijd aktueel. Met overzichten van de AEX, rente en koersen, en de prijzen van ruwe olie, goud en andere edelmetalen. Ook de headlines uit de financiele wereld en een up-to-date overzicht van faillissementen in de bouw en horeca.


Dossier (19 juni 2013) uit de nieuwsbrief van Cor Wijtvliet

Mevrouw Merkel is geen Bismarck


Landen als Rusland en Frankrijk hebben er hun hele geschiedenis tegen gevochten. Bismarck heeft er zijn levenstaak van gemaakt: de schepping van een Verenigd Duitsland. Dat lukte hem in 1871. Vanaf dat moment overheerste dat land door zijn omvang, door zijn centrale ligging en door zijn economische macht, de Europese politiek en daarmee die van de wereld tot aan het einde van WO II.

Dominantie
Na de val van de Muur en de hereniging van Oost en West is dat opnieuw het geval, zeker op Europees niveau. Er is een opmerkelijk verschil. Voor WOII waren politici bang voor de Duitse dominantie, voor haar leiderschap. Nu beklaagt zich de wereld over het gebrek aan leiderschap in de grote financiële crisis. Deze crisis heeft grote delen van Europa in armoede gedompeld met ongekende niveaus van werkloosheid. Dat is grotendeels te wijten aan de ongekende bezuinigingsdrift, die echter nog steeds niet heeft geleid tot zelfs maar een begin van economisch herstel.

Cohesie
De rekening van dit gemeenschappelijk falen van Europa kan heel hoog gaan uitvallen. De sociale cohesie dreigt volledig te eroderen. Het geloof in het Europees project is op zijn minst tanende en het is niet uitgesloten dat het totaal gaat mislukken. Tegelijkertijd zien we in meerdere landen populistische bewegingen de kop opsteken, die een serieuze bedreiging voor de democratie kunnen gaan vormen.

Rust
Wat doet de Europese politieke elite onder deze dreigende omstandigheden? Nagenoeg niets. Dankzij de flinke woorden van Mario Draghi van de ECB in juli 2012 is de rust op de financiële markten teruggekeerd. Politici op hun beurt hebben zich teruggetrokken in de corridors van de macht. Ze schijnen te vergeten, dat de rust de onderliggende problemen niet oplost, maar in ieder geval in stand houdt en waarschijnlijk verergert. Dus blijft een geheel of gedeeltelijk opbreken van de eurozone een reële mogelijkheid. Landen kunnen afhaken en er groeit langzaam een Duitse Eurozone of Duitsland kan alsnog besluiten zelf uit te stappen om haar fiscaal beleid naar eigen inzicht te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheid
Juist onder de huidige omstandigheden had Europa op meer Duits leiderschap mogen rekenen. Frankrijk is te zwak en het Verenigd Koninkrijk weet niet wat het wil. Duitsland weigert echter haar verantwoordelijkheid te nemen. De regering van mevrouw Merkel ontbreekt het zo te zien aan een concept om Europa verder de weg op te voeren naar meer eenheid. Dus spant het land zich minimaal in om te voorkomen, dat de Eurozone ineen stort. Toch zijn er tal van terreinen waar Duitsland het voortouw kan en moet nemen om een grotere integratie in gang te zetten. De thema’s zijn al vaak de revue gepasseerd. Er moet een centraal Europees toezicht op de bankensector komen; er moet aan een bankenunie gewerkt worden en er kan gewerkt worden aan het gemeenschappelijk maken van de te grote publieke schulden in Europa. De opsomming is uiteraard niet uitputtend!

De Duitse onwil om leiding te geven berust op historische gronden. Het Duitse economische denken is nog steeds prekeynesiaans ingegeven door de deflatie van de jaren 20 van de vorige eeuw. De federale structuur, ingegeven door de nazidictatuur, geeft de Duitse politiek iets provinciaals. Dat maakt het moeilijk om grootse concepten te scheppen. Toch zal het daar vroeg of laat van moeten komen. Zo niet, dan is het gevaar aanwezig dat Europa komt te zuchten onder een Duitse economische knoet. Dat zou het einde betekenen van het Europese project. Daarmee zou tegelijkertijd de bijl gelegd worden aan de wortels van de Duitse economie en welvaart en aan de Duitse strategische veiligheidsstrategie. Die is erop geënt, dat Duitsland politiek en economisch is ingebed in Europa, zodat een alleingang onmogelijk is. Bismarck zou gruwen bij de gedachte alleen al!


overgenomen uit de nieuwsbrief van Cor Wijtvliet van 19 juni 2013

Lenen kost geld!

Maak dan ook een goede afweging alvorens een hypotheek, lening of doorlopend krediet aan te gaan.

Laagste actuele hypotheekrente


Bekijk hier alle rentetarievenWil je een kennis op de hoogte stellen van deze website? Mail dan deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in:Copyright © 2010 - SuRish int. - all rights reserved

Contact
links & linkpartners | - | disclaimer, privacy & cookies
Your Hosting - Domeinnaam Registreren en Webhosting